[1]
Wrzosek, J. 2020. (Review) Václav Matoušek, Pavel Hrnčiřik, Zdeněk Šámal, Rozvadov 1621. Vỳzkum bojiště třicetileté valky. České Budéjovice 2018, pp. 205. Fasciculi Archaeologiae Historicae. 33, (Dec. 2020), 227–229. DOI:https://doi.org/10.23858/FAH33.2020.017.