[1]
Strzyż, P. 2022. Review of Średniowieczne kapaliny z ziem polskich na tle europejskim / Medieval Kettle Hats in Poland as compared to Europe. Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork 2022, pp. 467. Fasciculi Archaeologiae Historicae. 35, (Dec. 2022), 165–169. DOI:https://doi.org/10.23858/FAH35.2022.012.