(1)
Strzyż, P. A Few Reflections on the Book P. Žákovský, Z. Schenk, Středověké a Raně novověké Zbraně Přerovska. Zbraně a Zbroj Od Kolapsu Velké Moravy Do Konce třicetileté války. Přerov, Brno 2017, Pp. 175. FAH 2019, 32, 242-244.