(1)
Strzyż, P. Review of Średniowieczne Kapaliny Z Ziem Polskich Na Tle Europejskim / Medieval Kettle Hats in Poland As Compared to Europe. Muzeum Zamkowe W Malborku, Malbork 2022, Pp. 467. FAH 2022, 35, 165-169.