Strzyż, P. (2019). A few reflections on the book P. Žákovský, Z. Schenk, Středověké a raně novověké zbraně Přerovska. Zbraně a zbroj od kolapsu Velké Moravy do konce třicetileté války. Přerov, Brno 2017, pp. 175. Fasciculi Archaeologiae Historicae, 32, 242–244. https://doi.org/10.23858/FAH32.2019.017