Wrzosek, J. (2020). (Review) Václav Matoušek, Pavel Hrnčiřik, Zdeněk Šámal, Rozvadov 1621. Vỳzkum bojiště třicetileté valky. České Budéjovice 2018, pp. 205. Fasciculi Archaeologiae Historicae, 33, 227–229. https://doi.org/10.23858/FAH33.2020.017