Strzyż, P. (2022). Review of Średniowieczne kapaliny z ziem polskich na tle europejskim / Medieval Kettle Hats in Poland as compared to Europe. Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork 2022, pp. 467. Fasciculi Archaeologiae Historicae, 35, 165–169. https://doi.org/10.23858/FAH35.2022.012