Skóra, K., Strzyż, P., & Szymczak, J. (2022). Bull of Antipope John XXIII found in Mierzyn, Central Poland. Fasciculi Archaeologiae Historicae, 35, 131–145. https://doi.org/10.23858/FAH35.2022.009