Strzyż, Piotr. 2022. “Review of Średniowieczne Kapaliny Z Ziem Polskich Na Tle Europejskim / Medieval Kettle Hats in Poland As Compared to Europe. Muzeum Zamkowe W Malborku, Malbork 2022, Pp. 467”. Fasciculi Archaeologiae Historicae 35 (December):165-69. https://doi.org/10.23858/FAH35.2022.012.