Strzyż, P. (2019) “A few reflections on the book P. Žákovský, Z. Schenk, Středověké a raně novověké zbraně Přerovska. Zbraně a zbroj od kolapsu Velké Moravy do konce třicetileté války. Přerov, Brno 2017, pp. 175”, Fasciculi Archaeologiae Historicae, 32, pp. 242–244. doi: 10.23858/FAH32.2019.017.