Wrzosek, J. (2020) “(Review) Václav Matoušek, Pavel Hrnčiřik, Zdeněk Šámal, Rozvadov 1621. Vỳzkum bojiště třicetileté valky. České Budéjovice 2018, pp. 205”, Fasciculi Archaeologiae Historicae, 33, pp. 227–229. doi: 10.23858/FAH33.2020.017.