Skóra, K., Strzyż, P. and Szymczak, J. (2022) “Bull of Antipope John XXIII found in Mierzyn, Central Poland”, Fasciculi Archaeologiae Historicae, 35, pp. 131–145. doi: 10.23858/FAH35.2022.009.