[1]
P. Strzyż, “Review of Średniowieczne kapaliny z ziem polskich na tle europejskim / Medieval Kettle Hats in Poland as compared to Europe. Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork 2022, pp. 467”, FAH, vol. 35, pp. 165–169, Dec. 2022.