Strzyż, P. “Review of Średniowieczne Kapaliny Z Ziem Polskich Na Tle Europejskim / Medieval Kettle Hats in Poland As Compared to Europe. Muzeum Zamkowe W Malborku, Malbork 2022, Pp. 467”. Fasciculi Archaeologiae Historicae, vol. 35, Dec. 2022, pp. 165-9, doi:10.23858/FAH35.2022.012.