[1]
Błahut, G. 2020. Rozwój szlaków tranzytowych i komunikacyjnych w mieście a problem degradacji przestrzeni publicznej. Journal of Urban Ethnology. 18, (grudz. 2020), 31–46. DOI:https://doi.org/10.23858/JUE18.2020.002.