[1]
Toboła-Feliks, M. 2021. Dąbrówka Wielka – wieś w mieście. Animacja zaangażowana w zachowaniu miejscowego stroju ludowego (mediacja na styku etnologii i performatyki). Journal of Urban Ethnology. 19, (grudz. 2021), 97–113. DOI:https://doi.org/10.23858/JUE19.2021.006.