(1)
Błahut, G. Rozwój szlaków Tranzytowych I Komunikacyjnych W mieście a Problem Degradacji Przestrzeni Publicznej. JUE 2020, 18, 31-46.