(1)
OrzeĊ‚, T. Budownictwo Ludowe W Krajobrazie Krakowa. JUE 2020, 18, 267-290.