(1)
Toboła-Feliks, M. Dąbrówka Wielka – Wieś W mieście. Animacja zaangażowana W Zachowaniu Miejscowego Stroju Ludowego (mediacja Na Styku Etnologii I Performatyki). JUE 2021, 19, 97-113.