(1)
Demski, D. Etnografia Jako „sztuka pomijania” – odsłona II. Migawki Z Badań Terenowych W Gudżaracie (Indie), 1992. JUE 2021, 19, 247-260.