(1)
Krupa-Ławrynowicz, A. Trudna Architektura Osiedla Im. Józefa Montwiłła-Mireckiego W Łodzi. Część I: Koncepcja I Metodologia Badań Nad Dysonansem Dziedzictwa. JUE 2022, 20, 9-19.