Błahut, G. (2020). Rozwój szlaków tranzytowych i komunikacyjnych w mieście a problem degradacji przestrzeni publicznej. Journal of Urban Ethnology, 18, 31–46. https://doi.org/10.23858/JUE18.2020.002