Toboła-Feliks, M. (2021). Dąbrówka Wielka – wieś w mieście. Animacja zaangażowana w zachowaniu miejscowego stroju ludowego (mediacja na styku etnologii i performatyki). Journal of Urban Ethnology, 19, 97–113. https://doi.org/10.23858/JUE19.2021.006