Demski, D. (2021). Etnografia jako „sztuka pomijania” – odsłona II. Migawki z badań terenowych w Gudżaracie (Indie), 1992. Journal of Urban Ethnology, 19, 247–260. https://doi.org/10.23858/JUE19.2021.015