Krupa-Ławrynowicz, A. (2022). Trudna architektura osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego w Łodzi. Część I: koncepcja i metodologia badań nad dysonansem dziedzictwa. Journal of Urban Ethnology, 20, 9–19. https://doi.org/10.23858/JUE20.2022.001