Krupa-Ławrynowicz, A. (2013). Miejska symfonia. O zgrabnej metaforze w eseistycznej formie. Journal of Urban Ethnology, 11, 75–83. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/jue/article/view/653