Błahut, Grzegorz. 2020. „Rozwój szlaków Tranzytowych I Komunikacyjnych W mieście a Problem Degradacji Przestrzeni Publicznej”. Journal of Urban Ethnology 18 (grudzień):31-46. https://doi.org/10.23858/JUE18.2020.002.