Toboła-Feliks, Magdalena. 2021. „Dąbrówka Wielka – Wieś W mieście. Animacja zaangażowana W Zachowaniu Miejscowego Stroju Ludowego (mediacja Na Styku Etnologii I Performatyki)”. Journal of Urban Ethnology 19 (grudzień):97-113. https://doi.org/10.23858/JUE19.2021.006.