Błahut, G. (2020) „Rozwój szlaków tranzytowych i komunikacyjnych w mieście a problem degradacji przestrzeni publicznej”, Journal of Urban Ethnology, 18, s. 31–46. doi: 10.23858/JUE18.2020.002.