Toboła-Feliks, M. (2021) „Dąbrówka Wielka – wieś w mieście. Animacja zaangażowana w zachowaniu miejscowego stroju ludowego (mediacja na styku etnologii i performatyki)”, Journal of Urban Ethnology, 19, s. 97–113. doi: 10.23858/JUE19.2021.006.