[1]
G. Błahut, „Rozwój szlaków tranzytowych i komunikacyjnych w mieście a problem degradacji przestrzeni publicznej”, JUE, t. 18, s. 31–46, grudz. 2020.