[1]
M. Toboła-Feliks, „Dąbrówka Wielka – wieś w mieście. Animacja zaangażowana w zachowaniu miejscowego stroju ludowego (mediacja na styku etnologii i performatyki)”, JUE, t. 19, s. 97–113, grudz. 2021.