[1]
S. M. Kowańska, „Kto ma dostęp do kultury w mieście? O projektowaniu miejskiej kultury dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami i o szczególnych potrzebach”, JUE, t. 20, s. 215–227, grudz. 2022.