[1]
A. Krupa-Ławrynowicz, „Trudna architektura osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego w Łodzi. Część I: koncepcja i metodologia badań nad dysonansem dziedzictwa”, JUE, t. 20, s. 9–19, grudz. 2022.