Błahut, G. „Rozwój szlaków Tranzytowych I Komunikacyjnych W mieście a Problem Degradacji Przestrzeni Publicznej”. Journal of Urban Ethnology, t. 18, grudzień 2020, s. 31-46, doi:10.23858/JUE18.2020.002.