Toboła-Feliks, M. „Dąbrówka Wielka – Wieś W mieście. Animacja zaangażowana W Zachowaniu Miejscowego Stroju Ludowego (mediacja Na Styku Etnologii I Performatyki)”. Journal of Urban Ethnology, t. 19, grudzień 2021, s. 97-113, doi:10.23858/JUE19.2021.006.