Kowańska, S. M. „Kto Ma dostęp Do Kultury W mieście? O Projektowaniu Miejskiej Kultury dostępnej Dla osób Z niepełnosprawnościami I O szczególnych Potrzebach”. Journal of Urban Ethnology, t. 20, grudzień 2022, s. 215-27, doi:10.23858/JUE20.2022.013.