Krupa-Ławrynowicz, A. „Trudna Architektura Osiedla Im. Józefa Montwiłła-Mireckiego W Łodzi. Część I: Koncepcja I Metodologia Badań Nad Dysonansem Dziedzictwa”. Journal of Urban Ethnology, t. 20, grudzień 2022, s. 9-19, doi:10.23858/JUE20.2022.001.