[1]
Klonder, A. 2018. Diariusz podróży po Europie (1682–1688), Jan Michał Kossowicz, oprac. i wstęp Anna Markiewicz, Warszawa 2017 [omówienie]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 66, 2 (sty. 2018), 248–250.