[1]
Klonder, A. 2018. Reformacja w Toruniu. Wpływ kultury ewangelickiej na rozwój miasta. Katalog wystawy w Muzeum okręgowym w Toruniu 9 czerwca — 15 października 2017, red. J. Arszyńska, L. Lewandowska, A. Mierzejewska [omówienie]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 66, 4 (sty. 2018), 605–605.