[1]
Klonder, A. 2019. Nalewka srebrna z miednicą - atrybut elitarnej kultury stołu we wczesnonowożytnej Europie Środkowej.Uwagi wstępne. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 67, 1 (sty. 2019), 41–53. DOI:https://doi.org/10.23858/KHKM67.2019.1.003.