[1]
Jankowski, A. 2019. Restauracja drewnianej architektury sakralnej w uwarunkowaniach prawnych doby zaborowej. Uwagi na podstawie zapisów źródłowych wielkopolskiej prowincji. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 67, 1 (sty. 2019), 93–112. DOI:https://doi.org/10.23858/KHKM67.2019.1.006.