[1]
Klonder, A. 2019. Świat materii w testamentach szlachty czeskiej i polskiej z XVII wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 67, 4 (grudz. 2019), 449–488. DOI:https://doi.org/10.23858/KHKM67.2019.4.004.