[1]
Przybyłowicz, O.M. 2020. Źródła dochodów klasztoru klarysek w Gnieźnie pod koniec XVI wieku na podstawie rękopisu „Regestrum 1593”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 68, 2 (sie. 2020), 171–186. DOI:https://doi.org/10.23858/KHKM68.2020.2.003.