[1]
Kizik, E. 2020. Gdańskie testamenty reciproce i praktyka tworzenia inwentarzy mienia w XVII–XVIII w. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 68, 2 (sie. 2020), 205-222. DOI:https://doi.org/10.23858/KHKM68.2020.2.005.