[1]
Klonder, A. 2020. Paul Friedeborn, Opis miasta Szczecina, oprac. i przekĊ‚. Agnieszka Borysowska, Warszawa 2016 [notka]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 68, 2 (sie. 2020), 254-256.