[1]
Bis, M. i Bis, W. 2020. Maria Dąbrowska (7 VI 1943 – 29 XI 2019) — wspomnienie. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 68, 2 (sie. 2020), 259-264.