[1]
Jędrzejewska, S. 2020. Analizy trwałych izotopów a problem pochodzenia Słowian. Zarys metod i pytania o perspektywy badawcze. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 68, 3 (paź. 2020), 399–414. DOI:https://doi.org/10.23858/KHKM68.2020.3.007.