[1]
Klonder, A. 2020. Mariola Tymochowicz, Tradycyjne pożywienie chłopskie na Lubelszczyźnie, Lublin 2019 [recenzja]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 68, 3 (paź. 2020), 428–433.