[1]
Majewski, M. Łukasz 2020. Młynarstwo i piekarstwo w Piotrkowie w XVI–XVIII wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 68, 4 (grudz. 2020), 533-554. DOI:https://doi.org/10.23858/KHKM68.2020.4.005.